Ar-Ge

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Özel Sektör Ar Ge ve Tasarım Merkezleri Ar Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Sakarya’da 24 adet Ar-Ge merkezi bulunmakta olup, bu merkezler Makine ve Teçhizat İmalatı başta olmak üzere, Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektronik, Gıda Sanayi, İklimlendirme, İmalat Sanayi, Kimya, Lastik-Plastik-Kauçuk, Mobilya, Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Tekstil gibi 12 farklı alanda hizmet vermektedir.

Sakarya’da ayrıca İmalat Sanayi ve Makine ve Teçhizat İmalatı alanlarında hizmet veren 4 adet tasarım merkezi bulunmaktadır.