Raylı Taşıtlar

Demir yolu ulaşımı ülkemizde 1860’lı yıllara dayanmakta olup, uzun yıllar boyunca tamamı ithal olan ve bakım-onarımları dışa bağımlı bir şekilde gerçekleştirilen araçlarla yapılmıştır. Bu durum demir yolu işletmeciliğinde sürekli olarak sorun ve kesintilere yol açmış, maliyetleri yükseltmiştir. Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla 25 Ekim 1951 tarihinde “Vagon Tamir Atölyesi” adıyla faaliyete geçirilmiştir. Sonraki yıllarda bu tesisler TÜVASAŞ ve günümüzde ise TÜRASAŞ adında faaliyetlerini sürdürmektedir.

TCDD için, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 2.300 adet yolcu vagonu imalatı ile 38 bin 490 adet yolcu vagonu bakım, onarım, revizyon ve modernizasyonunu yapmış olan TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü, ülkemizi raylı taşıtlar alanında dışa bağımlı olmaktan çıkarmanın yanında milli ekonomimize de önemli miktarda katkı sağlamaktadır. 100 araçlık (20 set) Milli Tren (EMU) projesi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. 2020 yılında ilk prototip Milli Tren seti raylara indirilmiştir ve 2021 yılında seri üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Tren setleri, lokomotif, yük ve yolcu vagonu imalatında Sakarya’nın güçlü bir rolü vardır ve sektördeki sanayiciler arasında güçlü bir işbirliği mevcuttur. Bölgedeki demir yolu sektörünü geliştirmek ve bununla da ülkemizin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Sakarya’da raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim ve onarım yapan sanayicilerimiz bir araya gelerek Sakarya Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Derneği (SARUS) kurulmuştur. SARUS, tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli raylı ulaşım sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ve özellikle yurtdışından ithal edilen komponentleri yerli ve milli olarak üreterek, Sakarya’yı bir dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.