İnsan Kaynakları

Sakarya ilinde iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’dir. 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi’nin yanında, aynı üniversiteden bölünerek kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2018 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Sakarya Üniversitesi’nde 6 enstitü, 13 fakülte, 2 MYO, 2 yüksekokul, 36 araştırma/uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversitenin 2021 yılı öğrenci sayısı 1.596 doktora, 5.850 yüksek lisans, 4.401 ön lisans ve 40.020 lisans olmak üzere 51.867’dir. Bu öğrencilerin 4.124’ü yabancı uyrukludur. Yine 2021 yılında üniversitede çalışmakta bulunan 914’ü öğretim üyesi toplam 1.613 akademisyen bulunmaktadır.  

Daha çok uygulamalı bilimler ve meslek yüksekokulu programlarında faaliyet gösteren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde ise 1 enstitü, 8 fakülte, 15 MYO, 1 yüksekokul bulunmaktadır. Üniversitenin 2021 yılı öğrenci sayısı 239 doktora, 1.186 yüksek lisans, 14.101 ön lisans ve 7.480 lisans olmak üzere 23.006’dır. Bu öğrencilerin 1.695’i yabancı uyrukludur. Yine 2021 yılında üniversitede çalışmakta bulunan 232’si öğretim üyesi toplam 546 akademisyen bulunmaktadır.

Sakarya ilinde faaliyette olan iki üniversitede toplam 74.873 öğrenci aktif olarak öğretim görmekte ve 2.159 akademik personel görev yapmaktadır.

Sakarya’da 2020-2021 öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci sayısının nüfusa oranı %7,18 seviyesindedir. Bu oranla ülke ortalamasının üzerinde yer alan Sakarya, üniversitelerin kent ekonomisi ve sosyal hayatına önemli etkisinin olduğu bir ildir.

Türkiye’de Üniversite-Sanayi işbirliğinin en önemli örneklerinden biri olan “+1 Eğitim Modeli” ilk kez Sakarya’da uygulanmış ve buradan diğer illere yayılmıştır. Bu eğitim modelinde Meslek Yüksekokulları’ndaki 4 yarıyılın biri (3+1) ve Mühendislik Eğitimindeki 8 yarıyılın biri (7+1) belirlenen işyerlerinde işbaşı eğitim uygulamalarıyla geçirilmekte ve böylece hem firmaların yetişmiş personel bulabilmesi hem de öğrencilerin sektöre kısa sürede uyum sağlayabilmesi daha kolay hale getirilmektedir.