Yatırım Ortamı – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:

Sakarya Teknokent:

  • Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliklerine dönüşmesi sağlamak,
  • Teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketleri büyümesi sağlamak,
  • Ekonomik ve teknolojik düzeyin arttırılmasını sağlamak,
  • Uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak

Amaçlarıyla 2009 yılında Sakarya’da kurulan ve Sakarya ilindeki tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Sakarya Teknokent, bünyesindeki firmaların teknolojik tabanlı projelerde bir arada çalışmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Yaklaşık 50.000 m² alan içerisinde üç ayrı binada hizmet vermektedir.

Firma Sayısı: 103
İstihdam: 685

Toplam Proje Sayısı: 638

http://www.sakaryateknokent.com/