Makine İmalat

Türkiye’de US-97 kodlu BYS Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe 2001-2014 yılları arası öngörülen yatırımların tüm sektörler içindeki payı ile tüm sektörlerdeki yabancı yatırım oranları ele alındığında; tüm sektörler arasında makine sektörüne yapılan yatırım oranı ise %3,1 seviyesindedir. Yabancı yatırımlarının sektörlerdeki payı incelendiğinde; Makine sektörüne yapılan yabancı yatırımların tüm sektörler içindeki payı ise %19,96 oranındadır. 

Makine sektörü gelişen sanayilerde sanayinin itici güçlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 2011 – 2014 yılları arasında Doğu Marmara illeri için dört yıllık periyotta toplamda 200 milyon TL üzeri için ön görülen yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamında öngörülen ithal makine-teçhizat harcaması tutarları incelendiğinde; Plastik, Kimya, Kâğıt, Demir dışı metaller ve Otomotiv yan sanayi sektörlerinde ön görülen teşvik belgeli yatırımlarda ön görülen ithal makine-teçhizat tutarının ön görülen sabit yatırıma oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yatırımlara dair istatistiklerin yoğunluk değerleri incelendiğinde Sakarya’da yabancı sermayeli firmalarca öngörülen yatırımlar açısından yoğunluk görülmektedir. 

Makine ve Teçhizat İmalatı sektörü teşvik belgesi başına ortalama yatırımları ele alındığında Sakarya’da öngörülen yatırımların bölge ve ülke genelinin çok üstünde olduğu görülmekte ve yatırımların yine çoğunlukla yabancı sermayeli firmalarca öngörüldüğü öne çıkmaktadır.

Sakarya ilinde Makine imalat sektörünün yaygınlığı, birlikte iş yapma kültürünü de beraberinde getirmiştir. Makine ve Makine Aksamları  imalatı alanında çalışan üreticiler ,  tedarikçiler  ve diğer paydaşları arasında  bilgi ve  kaynak paylaşımı ile her türlü işbirliğini geliştirerek etkin bir sinerji ortamı oluşturmak,  bu sektöre  ulusal ve uluslar arası alanda öncülük etmek amaçlarıyla Sakarya Makine İmalatçılar Birliği (SAMİB) kurulmuş ve bu birlik 140’ı aşkın üyesiyle çalışmalarında devam etmektedir.

Sakarya’da 2021 yılının ilk beş ayında Makine ve Aksamları alanında 26,1 milyon Dolar ihracat yapılmıştır. Bu rakam geçen sene aynı döneme oranla %56,6 artış anlamına gelmektedir. Bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artması beklenmektedir.