Blog

Temiz Üretim Mali Destek Raporu

Temiz Üretim Mali Destek Raporu

Sürdürülebilir kalkınmaya firma düzeyinde katkı sağlayan (Fresner, 1998) temiz üretim, entegre ve önleyici bir çevresel stratejinin süreçlere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanmasıdır.